Dergiye yazı gönderme kapsamında verdiğimiz hizmetler Dergi buluruz Makale başlığı ve özete göre bir dergi buluruz. Makaleyi göndermek için hazırlarız Makalenizi gönderdiğiniz dergiye özel “Yazarlar için Kılavuz”a bağlı kalmanız önem arz etmektedir. Bunu Dergi Ana Sayfasında bulabilirsiniz. Yayınlama süreci hakkındaki bilgileri 'Yayınlama sürecinin anlaşılması' kılavuzunda bulabilirsiniz. Yazar Hakları, Etik Değerler ve İntihal gibi konuları ve dergi ile makale metriklerini içermektedir. Gönderir ve şekilsel düzenlemeleri revize ederiz Makaleyi takip ederiz.